Šta znači IMBECIL?

» imbecil • muški rod Onaj koji je, telesno ili duševno slab, duhovno zaostao čovek, maloumnik, blesavko, glupak, tupoglavac. (lat.)