Šta znači IMAŽIZAM?

» imažizam • muški rod Pesnički pokret u Engleskoj i SAD (1909-191i u SSSR (1917-1925); imažisti su uglavnom negovali slobodan pesnički stih kao novi ritam i težili potpunoj slobodi u izboru tema za svoje stvaranje (lat.)