Šta znači IMATRIKULACIJA?

» imatrikulacija • ženski rod Upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, stupanje u red studenata. (lat.)