Šta znači IMATERIJALIZAM?

» imaterijalizam • muški rod Pravac koji poriče stvarnost materije tvrdeći da je sve što postoji duh (Platon); učenje da je duša bestelesna; spiritualizam (supr. materijalizam).