Šta znači IMATERIJALIST?

» imaterijalist • muški rod Pristalica imaterijalizma; onaj koji smatra ili tvrdi da je duša bestelesna; supr. materijalist.