Šta znači IMATERIJALAN?

» imaterijalan • pridev Netelesan, bestelesan, duhovni; imaterijalna dobra, proizvodi duhovnog rada, duhovna svojina.