Šta znači IMANENCIJA?

» imanencija • ženski rod Postojanje u, nalaženje u, ostajanje u, bitno pripadanje nečemu; filozofija imanencije, pravac u filozofiji koji se ograničava na saznanja u granicama iskustva i svesti, koji drži dakle, da ne postoji neka stvarnost koja bi bila nezavisna od svesti. (lat.)