Šta znači IMAM?

» imam • muški rod Islamski verski poglavar; vođa, prvak;
Muslimanski sveštenik;
Titula velikih islamskih učenjaka;
Glavni hodža jedne džamije (tur.)
Gospodar, vladalac; naročito: bivši gospodar i vladalac Jemena u Arabiji; vladalac Maskata u Persijskom Zalivu; dvanaest imama od Iraka, potomci Alije, čija je vlast u Medini postojala pored kalifata; turski sveštenik i naučenjak, naročito: poznavalac Korana, glavni hodža jedne džamije; imam-efendi, sveštenik-hodža u saraju.