Šta znači IMAKRI?

» Imakri Indijansko pleme iz grupe Algonkina.