Šta znači IMAGINACIJA?

» imaginacija • ženski rod Uobraženje, uobražavanje, zamišljaj; uobrazilja; moć uobražavanja, mašta, fantazija; uobraženje, uobražena stvar, stvar koja ne postoji.
Misaona kreativna sposobnost da se u procesu razmišljanja stvori dovoljno jasna predstava o oblicima, karakteristikama i drugim svojstvima neke stvari, odnosa među stvarima, ili odnosa među ljudima, koji tek treba da nastanu (Kukoleča).