Šta znači IMAGINABILAN?

» imaginabilan • pridev Zamišljiv, koji se može zamisliti, moguć, verovatan.