Šta znači IM?

» im • prefiks Latinski predmetak u rečima koje počinju usnenim suglasnikom, = in.