Šta znači IGNORACIO ELENHI?

» ignoracio elenhi • lat. ignorati elelnchi log. vidi elenhus.