Šta znači IGNIS ET AKVE INTERDIKCIO?

» ignis et akve interdikcio • lat. ignis et aquae interdictio formula osude na progonstvo kod Rimljana: zabrana upotrebljavanja vatre i vode.