Šta znači IGNICIJA?

» ignicija • ženski rod Sagorevanje u kreč i pepeo, pretvaranje u kreč; usijanost, usijavanje.