Šta znači IGLA?

» igla • ženski rod Deo pribora za šivenje.
Krojački ili hirurški pribor.