Šta znači IDILA?

» idila • ženski rod Pesma u kojoj se prikazuje bezbrižan i srećan život pastira, seljaka, ribara u ulepšanom vidu, najčešće na sentimentalan, sladunjav način, mada je njihov život često težak i naporan; Miran, spokojan život.
Pesnička vrsta koja prikazuje i slika prirodan, zadovoljan i spokojan život ljudi u prirodi, naročito pastira, seljaka i ribara; naročito bila omiljena kod starih Grka (Teokrit) i Rimljana (Vergil); kod nas: dubrovački pesnici, Jovan Hadžić (Miloš Svetić) i dr.; bukolska pesma.
Prenosno: porodični život ispunjen slogom, nežnošću i ljubavlju (npr. porodična, bračna idila);
Umetnička slika koja prikazuje takav bezbrižan i srećan život (npr. zimska idila).