Šta znači IDEOLOGIJA?

» ideologija • ženski rod Nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika; učenje o psihičkim funkcijama i tvorevinama, o postanku i razvitku mišljenja; mišljenje, misli koje sačinjavaju jednu idejnu celinu, npr. ideologija socijalizma, sve misli koje sačinjavaju socijalizam i kojima se rukovodi socijalizam; po Marksu skupina svesti, ideja i određivanja vrednosti neke društvene grupe, ona je "nadgradnja" na osnovi društvenih i privrednih odnosa, od kojih zavisi postanak i razvoj određenih duhovnih, kulturnih oblika. (grč.)