Šta znači IĆI?

» ići • glagol Hodati, koračati, kretati se.