Šta znači IBRET?

» ibret • muški rod Dobar primer, pouka; upozorenje;
Mnoštvo, masa;
Čudo, čudovište, neman, nakaza, rugoba, čovek za porugu (tur.)