Šta znači HVALA!?

» hvala • ženski rod Pohvaljivanje.

» Hvala! • usklik Uzvik zahvaljivanja.