Šta znači HUMORISTIČAN?

» humorističan • pridev Koji ima u sebi humora, veseo, šaljiv, duhovit.