Šta znači HRONIKA?

» hronika • ženski rod Letopis, istorija (sveta, neke zemlje, naroda i njegovih prvaka, neke porodice ili nekog mesta) pisana tačno po godinama;
Deo u novinama u kojem se piše o dnevnim događajima i beleže dnevne vesti i sl.