Šta znači HRIZELEFANTINI?

» hrizelefantini Grčkorimske statue u kojih su haljine bile izrađene od zlata, a goli delovi tela od slonove kosti.