Šta znači HRANIVAN?

» hranivan • pridev Koji hrani.