Šta znači HIVAROS?

» Hivaros • muški rod Pripadnik plemena u istočnom Ekvadoru.