Šta znači HINTOV?

» hintov • muški rod Kočije, karuce, intov (tur.)