Šta znači HILOFORAN?

» hiloforan • pridev Koji vodi mlečni sok (hilus).