Šta znači HIFA?

» hifa • ženski rod (botanika) Dugačka, bezbojna ćelija u gljiva.