Šta znači HIDROFOBIZACIJA?

» Hidrofobizacija • tehnika Nanošenje hidrofobnog premaza, koristi se za glađenje površine i lakšu odvodnju vode i prljavštine.