Šta znači HIBRIDIZACIJA?

» hibridizacija • ženski rod Ukrštanje, parenje raznih vrsta, proizvođenje meleza ili bastarda.