Šta znači HEDŽER?

» hedžer • muški rod (finansije) Pod pojmom hedžer podrazumeva se lice koje se štiti od nekog rizika, odnosno lice koje kupuje ili prodaje hartije od vrednosti, s ciljem da ublaži finansijski rizik. Kao učesnik na berzama želi da se zaštiti od rizika koji može nastati usled promena kursa i kamatnih stopa. Tipičan hedžer je poslovna banka i akcionarsko društvo izvoznog i preduzetničkog karaktera.
Za razliku od trgovaca, hedžer ne želi da na deviznom tržištu pokrije razlike kokje mogu nastati iz spoljnotrgovinskih transakcija. On želi da se oslobodit kursnih rizika povezanih sa direktim investicijama u inostranstvu.