Šta znači HAF-TAJM?

» haf-tajm • eng. half-time v. half-tajm.