Šta znači HAD?

» Had • muški rod (mitologija) Grčki bog podzemnog sveta; fig. podzemni svet, grob, smrt.