Šta znači GRUPACIJA?

» grupacija • ženski rod Grupa, skup;
Svrstavanje u grupe, pregrupisavanje (fr.)