Šta znači GROTESKAN?

» groteskan • pridev Fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač, baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. (fr.)