Šta znači GROS?

» gros • muški rod (finansije) Dvanaest tuceta neke robe;
Glavnina, veći deo nečega;
Vrsta krupnog pism u štamparstvu. (nem.)

» Pogledajte i groš «