Šta znači GRADL?

» gradl • muški rod (odevanje) Vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje.