Šta znači GRAĐANSTVO?

» građanstvo • imenica Status stanovnika, građanina.