Šta znači GRADIJENT?

» gradijent • muški rod Stepen (ili stupanj) pada, stepen (ili stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu;
Deo nevodoravnog puta;
Srazmerni iznos porasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo.