Šta znači GLOBALNO?

» globalno • prilog Potpuno, sasvim, u celosti (fr.)