Šta znači GLANDIFORMAN?

» glandiforman • pridev U obliku žira, žirast.