Šta znači GLADIOLA?

» gladiola • ženski rod (botanika) Ukrasna cvetna biljka, sabljičica, ukrasna biljka slična perunici.
Ova biljka je visoka više od jednog metra i cveta sredinom juna.