Šta znači GLADIJATOR?

» gladijator • muški rod Onaj koji se bori za platu, profesionalni borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima međusobno borili i bili vrlo rado gledani.
Reč gladijator je najpre označavala mačevaoca u brojnim nadmetanjima, a posle profesionalnog borca u javnim priredbama u Rimu. Poreklo gladijatorskih borbi je etrursko, a u početku su se priređivale na pogrebnim svečanostima. Gladijatori su bili obučavani u posebnim školama. U Italiji je bilo više takviz škola (Pompeja). Po naoružanju i načinu borbe razlikovalo se nekoliko vrsta gladijatora - borci naoružani galskim oružjem, borci sa kolima, borci sa mrežom i trozubom, zločinci, osuđeni na borbu sa zverima.
Gladijatori su učestvovali u bitkama na vodi, u areni ili na jezeru. Borbe su se najpre izvodile na trgovima, a onda u amfiteatrima.