Šta znači GLACIJALAN?

» glacijalan • pridev (geologija) Koji pripada Ledenom dobu.