Šta znači GINEKOKRATIJA?

» ginekokratija • ženski rod Vlast (ili vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima.