Šta znači GIGAVTOGRAFIJA?

» gigavtografija • grč. gigas, graphia opisivanje ili istorija džinova; tip. Postupak pri štampanju velmkih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan.