Šta znači GIGANTOMAHIJA?

» gigantomahija • ženski rod Boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). (grč.)