Šta znači GIGANTOGRAFIJA?

» gigantografija • ženski rod Opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. (grč.)