Šta znači GIGAELEKTRONVOLT?

» gigaelektronvolt • muški rod (elektrotehnika) Milijarda elektronvolti; v. giga.